น้ำดื่ม น้ำขวด ro อันตราย doctor yada clinic พัทยา ชลบุรี