รอยสัก…. ลบได้ ?

ลบรอยสัก (Tattoo Removal) ด้วยเลเซอร์ Q-switch ND Yag

จางลงตั้งแต่ครั้งแรก โดยจำนวนครั้งที่ทำขึ้นกับความเข้มและความลึกของรอยสัก
ไม่เป็นแผลเป็น
ไม่ควรผ่านการสักสีเนื้อทับ