รอยสักที่ไม่ต้องการเห็นกี่ครั้งก็ปวดใจ ลบออกได้นะคะ

ลบรอยสัก (Tattoo Removal) ด้วยเลเซอร์ PicoLo : True Picosecond Laser มาตรฐานระดับโลก

 

หลักการของเลเซอร์ คือ เลเซอร์จะส่งพลังงาน  ไปตีเม็ดสีที่สักให้แตกออก เป็นอนุภาคเล็กๆ จากนั้นเม็ดเลือดขาวของร่างกายเราจะมาเก็บกิน จึงทำให้รอยสักค่อยๆจางลง ทุกครั้งที่ทำ

Tired of that unwanted tattoo? Seeing it can be a constant reminder, but there's a solution!

PicoLo Laser Tattoo Removal:
 
  • Fade your tattoo away, starting from the first session. (Number of sessions depends on the tattoo)
  • Safe and Effective: USFDA-approved laser with minimal scarring.
  • Customized Treatment: Doctor adjusts laser settings for your unique needs.
  • Faster Results, Fewer Side Effects: Achieve clearer skin with less discomfort.
  • Superior Technology: World-class PicoLo laser evens out your skin tone.
 
#PicoLoLaser: More results in fewer treatments!
 
Ready to say goodbye to your unwanted tattoo?
 
  • See faster results with fewer side effects.
  • Experience smoother, even-toned skin.
 
Dr. Yada utilizes the exclusive “DYC PICODiaFx” technique for optimal results.
 
Contact us for a consultation! https://line.me/R/ti/p/%40doctoryadaclinic

How Picosecond Laser work? เลเซอร์ลบรอยสักทำงานอย่างไร

#Picololaser #ให้ได้มากกว่า ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่า
.
เห็นผลลัพธ์ไวกว่า
ผลขางเคียงน้อยกว่า
ผิวไม่คล้ำหลังทำ
ปรับสภาพผิว
.
Ensure versatility in your treatments with PICOLO The TRUE Picosecond Laser
เครื่องมาตรฐานอเมริกา (US-FDA) ดูแลโดยคุณหมอญาดา ด้วยเทคนิคเฉพาะ “DYC PICODiaFx”

รอยสัก…. ลบได้ ?

ลบรอยสัก (Tattoo Removal) ด้วยเลเซอร์ Q-switch ND Yag

US-FDA Approved

Helios Q Switched ND Yag

No Pain

ไม่เจ็บ

จางลงตั้งแต่ครั้งแรก โดยจำนวนครั้งที่ทำขึ้นกับความเข้มและความลึกของรอยสัก
See the result better at the first time
ไม่เป็นแผลเป็น
No Scar
จำนวนครั้งในการทำน้อยกว่า
More effective in the less of time

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นกับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นกับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นกับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นกับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นกับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นกับแต่ละบุคคล

Video ขณะทำ

Eyebrow Tattoo Removal

Eye Liner Tattoo Removal

Tattoo Removal