How's Muscle Sculpt (Emsculpt) work?

How’s Muscle Sculpt Work?
.
With a single #Emsculpt Muscle Sculpt session at Yada Clinic Pattaya, you can experience thousands of supramaximal muscle contractions! 💥💪
.
By being exposed to such a challenging workout (Supramaximal Muscle Contraction), your muscles are forced to adapt, leading to a deep inner tissue remodeling that results in both muscle building and fat burning. 🔥👌
.
รู้หรือไม่ : การทำ Muscle Sculpt สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง หรือก้น เพียง 30 นาที เทียบเท่าการ Sit-Up หรือ Squat ถึง 20000 ครั้ง และนอกจากนั้น ยังเป็นการบีบเกร็งกล้ามเนื้อที่มากกว่าที่สมองสั่งตามปกติหรือที่เรียกว่า Supra Maximal Muscle Contractions ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดการปรับตัว สร้างกล้ามเนื้อใหม่ และยังสลายไขมันเก่าออกไปได้อีกด้วย

Medical Gym

The principle of Muscle Sculpt (Emsculpt) is HIFEM (High Intensity Focused Electromagnetic) technology, which uses electromagnetic energy to stimulate muscle contractions.
 
Supramaximus contraction results in the creation of muscle mass and burn fat.
 
In just 30 minutes of use, Emsculpt can provide up to 20,000 muscle contractions, which is equivalent to performing 20,000 sit-ups or squats. Additionally, it can stimulate muscle growth by up to 16%, eliminate fat cells by up to 19%, increase metabolism, promote better blood flow and lymphatic drainage, and increase stamina.
 
Muscle Sculpt can be used to treat various areas of the body, including the SexyLine (11 lines on the abdomen), 6 Packs (abdomen), Butt up (butt shaping), Biceps and Triceps, and Thighs up (outer, front, and back thighs).
 

Looking to get strong and sculpt your body in just 4 weeks? Look no further, because at Yada Clinic Pattaya, we’ve got the solution for you – #EMSCULPT! 💪
.
EMSCULPT is a state-of-the-art non-invasive treatment that helps build muscle and define your physique.
.
With this revolutionary technology, you can achieve impressive results without the need for extensive workouts or surgery.
.
Using high-intensity focused electromagnetic (HIFEM) energy, EMSCULPT induces powerful muscle contractions that cannot be achieved through regular exercise alone. These contractions stimulate muscle growth, resulting in improved strength and enhanced physique.
.
At Yada Clinic Pattaya, our highly trained medical professionals administer EMSCULPT with precision and care, tailoring each treatment to your specific needs. With over 15 years of experience and international certifications, our clinic is a trusted provider of advanced medical aesthetics and wellness services.
.
We prioritize your safety and ensure that all our treatments, including EMSCULPT, are FDA-approved. With our commitment to using only the highest quality products and following strict safety protocols, you can have peace of mind knowing that you are receiving the best care.
.
Whether you’re looking to tone your abs, strengthen your arms or sculpt your buttocks, EMSCULPT can help you achieve your goals in just 4 weeks. Say goodbye to endless hours at the gym and hello to the body of your dreams!

Don’t miss out on this incredible opportunity to transform your physique. Book your EMSCULPT session at Yada Clinic Pattaya today and start your journey towards a stronger, more sculpted you! 💪✨

Emsculpt ปั้นกล้ามเนื้อให้สวย

ปั้นก้นเด้งด้วย Emsculpt เป็นเครื่องสร้างกล้ามเนื้อ และสลายไขมัน

หลักการทำงานของเครื่อง Emsculpt ใช้เทคโนโลยี HIFEM (High Intensity Focused Electromagnetic) ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า เหนี่ยวนำให้กล้ามเนื้อทั้งมัด มีการหดและคลายตัวเป็นจังหวะ  จึงเป็นการสร้างกล้ามเนื้อ

– ในการทำ 30 นาที สามารถทำให้กล้ามเนื้อหดและคลายได้ถึง 20,000 ครั้ง (เทียบเท่า Sit-up หรือ Squat 20000 ครั้ง)
– กระตุ้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อ 16% (increase muscle mass)
– กำจัดไขมันส่วนเกิน  19% (Eliminate Fat cell)
– กระตุ้นการเผาผลาญพลังงานให้ดีขึ้น (increase metabolism)
– กระตุ้นการใหลเวียนของระบบเลือดและน้ำเหลือง (Increase lymphatic drainageb and blood flow)
– ร่างกายแข็งแรงและทนทานมากขึ้น สามารถทำ weight training ได้นานขึ้น (increase stamina)

ทำตรงไหนได้บ้าง
– 11 line ที่หน้าท้อง (SexyLine)
– 6 Pack ที่หน้าท้อง (6 Packs)
– ปั้นก้นเด้ง งอนสวย (Butt up)
– ท้องแขนย้วย (Biceps and Triceps)
– ปั้นกล้ามขาแข็งแรง (Thighs up)

Get ready to sculpt your abs, build a six-pack, and strengthen your core with the incredible Muscle Sculpt (Emsculpt)

This innovative technology, HIFEM (High Intensity Focused Electromagnetic), utilizes electromagnetic energy to induce rhythmic muscle contractions and relaxations, resulting in impressive muscle building. In just a 30-minute session, it can deliver an astounding 20,000 contractions, equivalent to 20,000 sit-ups or squats.
.
With Emsculpt, you’ll experience a 16% increase in muscle growth, a reduction of 19% in excess fat cells, improved metabolism, enhanced lymphatic drainage and blood flow, and an overall boost in stamina.
.
Muscle Sculpt targets multiple areas, including the coveted sexy line (11-line) on the abdomen, six-pack abs, lifted buttocks, toned arms (biceps and triceps), and strengthened thighs (outer thighs, front thighs, and back thighs).
.
This revolutionary technique is perfect for individuals seeking assistance in quickly building strong, well-defined muscles, achieving a six-pack, sculpting their abdomen, or enhancing overall muscle mass. It’s also ideal for those wanting to improve body proportions, tighten their physique, or achieve more visible muscle definition. Additionally, postpartum mothers can benefit from Muscle Sculpt to tighten their abdomen and regain their shape.

Review Core to Floor

เหมาะกับใคร
– คนที่ต้องการตัวช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ปั้นหุ่นสวยในเวลาที่เร็วขึ้น
– คนที่อยากมี 6 pack, 11 line, ก้นกลมเด้ง หรืออยากสร้างกล้ามเนื้อ
– คนที่อยากกระชับสัดส่วน และมีตัวช่วยในการออกกำลังกาย
– คนที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว แต่ยังเห็นกล้ามเนื้อไม่ชัด
– คุณแม่หลังคลอด ที่หน้าท้องยังย้วยไม่ยอมยุบ อยากกระชับรูปร่างให้เร็วขึ้น

#รักคือรัก #แค่ทักก็รักมาก
.
นัดปรึกษา #ปรับรูปหน้ารูปร่างโดยไม่ศัลยกรรม #ปัญหาผิวพรรณ ย้อนวัยผิว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 👉🏻 https://line.me/R/ti/p/%40doctoryadaclinic

Muscle Sculpt (Emsculpt) for Bicept / Tricept

Muscle Sculpt for Calf

ภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอด (Diastasis Recti)

กล้ามเนื้อหน้าท้องแยกหลังคลอด หรือ Diastasis Recti เป็นปัญหาหนักใจของคุณแม่หลายๆ คน

วันนี้หมอจะมาเล่าเรื่อง กล้ามเนื้อหน้าท้องแยก หรือ Mummy Tummy (Diastasis Recti) เป็นปัญหาหลังจากคลอดแล้ว กล้ามเนื้อที่ท้องไม่กลับไปชิดกันเหมือนเดิม ซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องความสวยงาม และทำให้คุณแม่ไม่กลับไปมั่นใจเหมือนเดิมแล้ว ยังมีปัญหาสุขภาพอื่นตามมาอีกได้นะคะ กล้ามเนื้อที่ท้องแยกจะทำให้ Pelvic floor dysfunction ตามมาด้วยปัญหาปวดหลังเรื้อรัง กลั้นปัสสาวะไม่ได้ค่ะ

แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เรามีตัวช่วยในการรักษา ก็คือเครื่อง DYC Muscle Sculpt (เครื่องสร้างกล้ามเนื้อ และสลายไขมัน)

 

CORE to FLOOR Therapy

คุณแม่ๆ สามารถทำ Kegel Exercise ได้ถึง 20000 ครั้ง ใน 30 นาทีมั๊ยคะ!
(Thirty minutes of Muscle sculpt is equivalent to doing 20000 Kegels)

Core to Floor เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอด (Mommy Makeover) 

(Combination of 3 treatments to build muscle and strengthen the entire abdomen, Butt lift and pelvic floor)

.

สำหรับคนที่มีปัญหา

– กล้ามเนื้อหน้าท้องแยก (Diastasis Recti)  ทำให้มีพุงน้อยๆ Mummy Tummy

– มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Incontinence) เวลาไอหรือจาม แล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมา 

– Core Muscle ไม่แข็งแรง และทำให้มีปัญหาปวดหลัง ยกของหนักไม่ค่อยได้ 

– ก้นหย่อนคล้อย ไม่เด้ง 

.

ซึ่งเป็นปัญหาที่คนไข้ มาเล่าให้หมอฟังเสมอๆ ซึ่งสาเหตุก็เกิดจาก อายุที่มากขึ้น เคยคลอดลูก หรือน้ำหนักมากกว่าปกติ

.

โดยใช้เครื่อง DYC Muscle Sculpt เป็นการเหนี่ยวนำด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ให้เกิด Supramaximal contractions หรือเทคโนโลยี HIFEM เทียบเท่ากับกับการทำ Sit-up , Squat หรือทำ Kegel Exercise กว่า 20000 ครั้งในเวลา 30 นาที เพื่อทำให้กล้ามเนื้อกลับมากระชับเหมือนเดิมค่ะ

.

ใครมีปัญหาเหล่านี้มาปรึกษาหมอได้เลย

 

#Incontinence #HIFEM #WomensHealth #Kegels #ExercisePelvicFloorMuscles #PelvicFloor #musclesculpt

Muscle Sculpt for Office Syndrome

TRAP TOX for Office Syndrome or Neck Pain

Say Goodbye to Neck Pain and Bulky Shoulders with TRAP TOX!
.
Unlocking the Secrets to Relieving Shoulder Tension, Neck Discomfort, and Office Syndromes
.
Experience the transformative power of Dr.Yada’s TRAP TOX treatments, targeting the traps to reduce muscle bulk and enhance neck elongation.
.
Our patients enjoy the benefits of reduced muscle tension, decreased neck/shoulder pain, and improved posture!
.
Dr.Yada’s (P)REHAB Project ♥️
.
Don’t wait, book your session today! https://line.me/R/ti/p/%40doctoryadaclinic

ภาพบรรยากาศ ขณะทำ Muscle Sculpt