วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกจัดให้เป็น #วันพยาบาลสากล (Internation Nurses Day) เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นต้นแบบของผู้ที่มีอุดมการณ์ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์อย่างแท้จริง 🏥

จุดประสงค์ของการกำหนดวันพยาบาลสากล เพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ อาชีพพยาบาล และให้ทั่วโลกร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในด้านสาธารสุข และรณรงค์แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของโลกในแต่ละปี

Doctor Yada Clinic ของร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบกำลังใจให้กับบุคคลกรด้านสาธารณสุขทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักในสภาวการณ์โรคระบาดในช่วงเวลานี้ค่ะ 👩🏻‍⚕️

5 Star Treatment

ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Line@ นะคะ

ติดต่อเรา