Hyperbaric Oxygen Therapy รักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง

Hyperbaric Oxygen Therapy คือการรักษา ด้วยการรับออกซิเจนความเข้มข้นสูง ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศที่มากกว่าปกติ ภายในอุโมงค์ออกซิเจน (Hyperbaric Chamber) โดยการรักษาด้วยวิธีนี้ จะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงกว่าปกติหลายเท่า ส่งผลดีต่อการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ 1.  ทำให้สมองและร่างกายได้รับออกซิเจนสูงกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติหลายเท่า จนสามารถช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้น รวมถึงการช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 2.  เพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย ช่วยเสริมออกซิเจนทันทีให้กับสมองหรือเนื้อเยื่อที่เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ซึ่งแรงดันในห้องปรับบรรยากาศจะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในพลาสม่าเม็ดเลือดแดงสูงมากขึ้นกว่า 10 เท่า จึงไปเลี้ยงสมองและร่างกายส่วนปลายได้อย่างเพียงพอ 3.  ช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์ (Stem Cells) หรือเซลล์ต้นกำเนิดในร่างกาย โดยออกซิเจนความเข้มข้นสูง จะไปกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเซลล์ต้นกำเนิดออกจากไขกระดูก ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของหลอดเลือด ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเส้นเลือดขึ้นใหม่ทดแทนในส่วนที่ขาดเลือด หรือบริเวณที่เป็นแผล มีผลให้บริเวณที่เป็นแผล รอยเขียว ฝกช้ำ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ Office Syndrome หายไว้มากขึ้น 4.  ให้ประโยชน์ในด้านการช่วยสร้างคอลลาเจน และเส้นเลือดใหม่ ซึ่งผลการรักษาจากการให้ ออกซิเจนบริสุทธิ์ทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์อ่อน และทำให้มีการสร้างคอลลาเจน (Collagen) ใหม่ รวมถึงการสร้างเส้นเลือดฝอยเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ขาดเส้นเลือด เช่น เนื้อเยื่อที่บาดเจ็บจากการฉายแสงรังสี…