Skin aged by time. ปัญหาผิวพรรณตามกาลเวลา

เมื่อเวลาผ่านไป อายุเพิ่มขึ้น ร่างกายและผิวพรรณ ก็จะเสื่อมสภาพไปตามการเวลา ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่พบเจอเป็นประจำ เช่น ริ้วรอย ตีนการ ผิวหย่อนคล้อย หนังตาตก ร่องแก้ม แก้มย้อย เหนียง เป็นต้น  ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจาก #Collagen และ #Elastin เกิดการเสื่อมสภาพ ถึงแม้ร่างกายจะสร้างทั้ง Collage และ Elastin ขึ้นมาได้เอง แต่เมื่ออายุมากขึ้น ประสิทธิ์ภาพในการสร้างก็จะน้อยลงตามไป มีผลให้ ผิวพรรณ กล้ามเนื้อ ค่อยๆเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ การกระตุ้นชั้นผิวชั้นลึก จึงเป็น #เคล็ดลับ ในการย้อนวัย แก้ปัญหาผิวพรรณ กล้ามเนื้อ ที่เคยเสื่อมสภาพ ให้กลับมาแข็งแรง สุขภาพดีอีกครั้ง การกระตุ้นชั้นผิวจะเป็นการช่วยให้ร่างการเกิดการสร้างทั้ง Collagen และ Elastin ขึ้นมาใหม่ ผิวพรรณสุขภาพดีขึ้น กล้ามเนื้อใต้ชั้นใต้ผิวแข็งแรงมากขึ้น ยืดหยุ่นดีขึ้น ปัญหาต่างๆที่เกิดตามวัยก็จะดีขึ้น หายไป เป็นการย้อนวัยผิวพรรณให้กลับไปสภาพวัยหนุ่มสาวที่เป็นสภาพที่ดีที่สุดในช่วงอายุ แต่ทั้งนี้ชั้นผิวมีหลายชั้น Collagen ก็มีหลายชั้น หลายแนว แต่ละชั้นก็มีหน้าที่แตกต่างกัน แล้วเราจะเลือกการกระตุ้นชั้นผิวยังไงให้ได้ผลดีที่สุด? ULTHERAPY จึงเข้ามาตอบโจทย์การกระตุ้นผิวทั้งชั้นลึกและชั้นตื้น ด้วยการส่งระดับพลังงาน #Ultrasound ที่เปลี่ยนเป็นผลังงานความร้อน ลงไปสู่ใต้ชั้นผิวที่หลายๆความลึก…