ไวรัสคืออะไร? และเราจะกำจัดมันได้อย่างไร?

ไวรัสคืออะไร? และเราจะกำจัดมันได้อย่างไร? คุณหมอมีคำตอบให้นะคะ👩🏻‍⚕️ #ไวรัส (#Virus) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เล็กกว่าแบคทีเรียหลายเท่ามาก มีขนาดอยู่ระหว่าง 20 ถึง 300 นาโนเมตร มีอยู่หลายชนิต และสามารถทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์ได้ ไวรัสมีลักษณะพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น ไม่สามารถอยู่เป็นอิสระด้วยตัวเอง จำเป็นจะต้องอาศัยอยู่ในเซลล์ของสัตว์อื่นๆเสมอ และเมื่ออยู่นอกเซลล์เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถมีชีวิตและเพิ่มจำนวนขึ้นได้ ไวรัสมีขนาดเล็กมาก โดยเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เราสามารถมองเห็นตัวไวรัสได้ คือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscope) ซึ่งมีกำลังขยายเป็นแสนเท่า เราจะกำจัดหรือฆ่าไวรัสให้ตายได้อย่างไร? 1. การใช้ยาต้านเชื้อไวรัส ซึ่งในปัจจุบันมีหลายชนิดเช่น ยาอะซัยโคลเวีย (Acyclovir) ใช้รักษาโรคเริม และโรคงูสวัดเป็นต้น 2. การให้เซรุ่ม น้ำเหลืองของเลือด (Serum) ซึ่งผลิตในสัตว์ หรือ ด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ที่มีสารภูมิต้านทาน (Antibody) ฉีดให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อเชื้อไวรัสทันทีที่ฉีด โดยไม่ต้องรอสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานเอง 3. การฉีดวัคซีน ปัจจุบันนี้มีวัคซีนที่ฉีดแล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานได้เองต่อเชื้อไวรัสหลายชนิดเช่น วัคซีนป้องกันโรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน โรคอีสุกอีใส…