อันตรายของอากาศร้อน

ร้อนเกินจะทนไหว 🥵 อากาศร้อนนอกจากจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายเนื้อตัวแล้ว ยังมีอันตรายต่อร่างกาย และสุขภาพด้วยนะคะ 👩🏻‍⚕️   การเผชิญกับสภาพ #อากาศร้อน จัดเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายส่งเลือดไปเลี้ยงตามผิวหนังเพื่อคลายความร้อน ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมอง กล้ามเนื้อ รวมถึงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ สูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกไปตามเหงื่อที่ระเหยออกไป ทำให้เกิด #ปัญหาสุขภาพ ตามมาได้ เช่น   #ตะคริวแดด มักเกิดขึ้นกับผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักจนทำให้เหงื่อออกมาก ร่างกายสูญเสียของเหลวและเกลือแร่ในปริมาณมาก ส่งผลให้กล้ามเนื้อมีอาการหดเกร็งหรือเป็นตะคริวได้   #อาการเพลียแดด เกิดขึ้นเมื่อร่างกายสูญเสียเหงื่อปริมาณมาก ส่งผลต่อการไหลเวียนเลือด ทำให้เลือดนำน้ำและเกลือแร่ไปเลี้ยงสมองน้อยลง จึงทำให้รู้สึกวิงเวียน สับสน เมื่อยล้า ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ผิวซีด เป็นลม หรือมีการปวดบีบที่กล้ามเนื้อ   #โรคลมแดด เป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไปโดยที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติ ส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายขึ้นสูง ร่างกายไม่ขับเหงื่อ ผิวแดง ผิวแห้งและร้อน และหากเป็นโรคลมแดดที่เกิดจากการออกกำลังกาย ผิวจะมีความชื้นอยู่เล็กน้อย และจะมีอาการ เช่น เป็นตะคริว หายใจถี่ หัวใจเต้นเร็ว…