อันตรายของอากาศร้อน

ร้อนเกินจะทนไหว 🥵 อากาศร้อนนอกจากจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายเนื้อตัวแล้ว ยังมีอันตรายต่อร่างกาย และสุขภาพด้วยนะคะ 👩🏻‍⚕️   การเผชิญกับสภาพ #อากาศร้อน จัดเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายส่งเลือดไปเลี้ยงตามผิวหนังเพื่อคลายความร้อน ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมอง กล้ามเนื้อ รวมถึงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ สูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกไปตามเหงื่อที่ระเหยออกไป ทำให้เกิด #ปัญหาสุขภาพ ตามมาได้ เช่น   #ตะคริวแดด มักเกิดขึ้นกับผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักจนทำให้เหงื่อออกมาก ร่างกายสูญเสียของเหลวและเกลือแร่ในปริมาณมาก ส่งผลให้กล้ามเนื้อมีอาการหดเกร็งหรือเป็นตะคริวได้   #อาการเพลียแดด เกิดขึ้นเมื่อร่างกายสูญเสียเหงื่อปริมาณมาก ส่งผลต่อการไหลเวียนเลือด ทำให้เลือดนำน้ำและเกลือแร่ไปเลี้ยงสมองน้อยลง จึงทำให้รู้สึกวิงเวียน สับสน เมื่อยล้า ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ผิวซีด เป็นลม หรือมีการปวดบีบที่กล้ามเนื้อ   #โรคลมแดด เป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไปโดยที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติ ส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายขึ้นสูง ร่างกายไม่ขับเหงื่อ ผิวแดง ผิวแห้งและร้อน และหากเป็นโรคลมแดดที่เกิดจากการออกกำลังกาย ผิวจะมีความชื้นอยู่เล็กน้อย และจะมีอาการ เช่น เป็นตะคริว หายใจถี่ หัวใจเต้นเร็ว…

ไวรัสคืออะไร? และเราจะกำจัดมันได้อย่างไร?

ไวรัสคืออะไร? และเราจะกำจัดมันได้อย่างไร? คุณหมอมีคำตอบให้นะคะ👩🏻‍⚕️ #ไวรัส (#Virus) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เล็กกว่าแบคทีเรียหลายเท่ามาก มีขนาดอยู่ระหว่าง 20 ถึง 300 นาโนเมตร มีอยู่หลายชนิต และสามารถทำให้เกิดโรคในคนและสัตว์ได้ ไวรัสมีลักษณะพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น ไม่สามารถอยู่เป็นอิสระด้วยตัวเอง จำเป็นจะต้องอาศัยอยู่ในเซลล์ของสัตว์อื่นๆเสมอ และเมื่ออยู่นอกเซลล์เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถมีชีวิตและเพิ่มจำนวนขึ้นได้ ไวรัสมีขนาดเล็กมาก โดยเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เราสามารถมองเห็นตัวไวรัสได้ คือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscope) ซึ่งมีกำลังขยายเป็นแสนเท่า เราจะกำจัดหรือฆ่าไวรัสให้ตายได้อย่างไร? 1. การใช้ยาต้านเชื้อไวรัส ซึ่งในปัจจุบันมีหลายชนิดเช่น ยาอะซัยโคลเวีย (Acyclovir) ใช้รักษาโรคเริม และโรคงูสวัดเป็นต้น 2. การให้เซรุ่ม น้ำเหลืองของเลือด (Serum) ซึ่งผลิตในสัตว์ หรือ ด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ที่มีสารภูมิต้านทาน (Antibody) ฉีดให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อเชื้อไวรัสทันทีที่ฉีด โดยไม่ต้องรอสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานเอง 3. การฉีดวัคซีน ปัจจุบันนี้มีวัคซีนที่ฉีดแล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานได้เองต่อเชื้อไวรัสหลายชนิดเช่น วัคซีนป้องกันโรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน โรคอีสุกอีใส…