ครบรอบ 50 ปี Earth Day วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน 2563 ครบรอบ 50 ปี Earth Day วันคุ้มครองโลก 🌏 วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ถือเป็นวันสำคัญของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ถือกำเนิดเมื่อปี 2513 สำหรับประเทศไทย เริ่มมีการพูดถึงวันคุ้มครองโลกครั้งแรก เมื่อปี 2533 ถือเป็นการเริ่มต้นของสังคมไทยยุคเพื่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่าอนุรักษ์ และตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ เป้าหมายหลักของ Earth Day อาทิ เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ อนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ รณรงค์หยุดยั้งการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป สร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพธรรมชาติอื่นๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์ รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่จะรักษาโลกไว้ให้บุคคล ชุมชน และชาติ สืบต่อไปค่ะ 😊 #รักคือรัก❤️❤️ #EarthDay#คุ้มครองโลก#อนุรักษ์#ป่าไม้#ธรรมชาติ#สัตว์ป่า   Doctor Yada Clinic, Pattaya Aesthetic Clinic and Wellness Center. .…

รักและห่วงใยแต่อยู่ไกลกันนิดนะจ๊ะ Distancing

อยู่ห่างกัน 2 เมตร ลดอัตราเสี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19 ได้ 🙆🏻‍♀️ 🙋🏻‍♂️ 🧏🏻‍♀️ 💁🏻‍♂️ ไวรัสจะแพร่ได้ตามละอองฝอยจากร่างกาย เช่น การไอ จาม และการสัมผัสโดยตรงเป็นต้น โดยระยะที่ไวรัสจะแพร่ไปได้จากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6 ฟุต (1.83 เมตร) หรือระยะประมาณปลายมือของเรากับอีกบุคคลหนึ่งเมื่อกางมือออกสุดทั้งสองคน • เพราะฉะนั้นเมื่อจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านไปในที่ชุมชนในช่วงนี้ ต้องเว้นระยะระหว่างเรากับบุคคลอื่นไว้อย่างน้อย 2 เมตรนะคะ • นอกจากเว้นระยะห่างแล้ว ต้องใส่แมสปิดปากและจมูกตลอดเวลา ล้างมือ และพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% v/v ไว้ล้างมือทำความมือบ่อยๆด้วยนะคะ สั่งซื้อเวชสำอางค์มูลค่ารวม 500 บาท กับ Doctor Yada Clinic ตอนนี้ ส่งฟรี แถมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ด้วยค่ะ Doctor Yada Clinic, Pattaya Aesthetic Clinic and Wellness Center. . Facial Design, Body Sculpting…