๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ด็อกเตอร์ญาดา จํากัด

ดื่มน้ำขวด RO อันตรายใกล้ตัว … หรือไม่?

น้ำดื่มขวดระบบ Reverse Osmosis หรือที่เรียกกันติดปากว่า น้ำ RO เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่? Reversr Osmosis (RO) เป็นระบบกรองน้ำ ที่ทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์สูง โดยแทบไม่มีสารอะไรตกค้างอยู่ในน้ำเลย ซึ่งคุณภาพเทียบเท่าน้ำกลั่นเลยทีเดียว และค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ RO จะค่อนไปทางความเป็นกรด (Ph < 7)  ส่วนการผลิตน้ำดื่มวิธีอื่นๆ เช่น การต้ม การกรองแบบปกติ หรือน้ำแร่ แร่ธาตุ เช่น Zn Ca Cl ฯลฯ หรือสารอาหาร ที่ร่างกายต้องการ ยังคงหลงเหลืออยู่ และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่อนไปทางความเป็นด่าง (Ph > 7)  เนื่องจาก การผลิตน้ำ RO ทำให้ได้น้ำที่บริสุทธิ์มาก ทำให้ไม่มีแร่ธาตุ หรือสารอาหาร แร่ธาตุ หลงเหลืออยู่เลย การกินน้ำ RO จึงย่อมทำให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุสารอาหารเหล่านี้ลดน้อยลง แต่ … โดยปกติ ปริมาณแร่ธาตุสารอาหารในน้ำนั้นมีปริมาณไม่มาก และร่างกายของเราได้รับสารอาหารแร่ธาตุจากอาหารที่ทานเข้าไปเป็นหลัก ดังนั้น ถึงแม้จะดื่มน้ำ RO…