ดื่มน้ำขวด RO อันตรายใกล้ตัว … หรือไม่?

น้ำดื่มขวดระบบ Reverse Osmosis หรือที่เรียกกันติดปากว่า น้ำ RO เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่? Reversr Osmosis (RO) เป็นระบบกรองน้ำ ที่ทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์สูง โดยแทบไม่มีสารอะไรตกค้างอยู่ในน้ำเลย ซึ่งคุณภาพเทียบเท่าน้ำกลั่นเลยทีเดียว และค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ RO จะค่อนไปทางความเป็นกรด (Ph < 7)  ส่วนการผลิตน้ำดื่มวิธีอื่นๆ เช่น การต้ม การกรองแบบปกติ หรือน้ำแร่ แร่ธาตุ เช่น Zn Ca Cl ฯลฯ หรือสารอาหาร ที่ร่างกายต้องการ ยังคงหลงเหลืออยู่ และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่อนไปทางความเป็นด่าง (Ph > 7)  เนื่องจาก การผลิตน้ำ RO ทำให้ได้น้ำที่บริสุทธิ์มาก ทำให้ไม่มีแร่ธาตุ หรือสารอาหาร แร่ธาตุ หลงเหลืออยู่เลย การกินน้ำ RO จึงย่อมทำให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุสารอาหารเหล่านี้ลดน้อยลง แต่ … โดยปกติ ปริมาณแร่ธาตุสารอาหารในน้ำนั้นมีปริมาณไม่มาก และร่างกายของเราได้รับสารอาหารแร่ธาตุจากอาหารที่ทานเข้าไปเป็นหลัก ดังนั้น ถึงแม้จะดื่มน้ำ RO…

ยาทานรักษาสิว อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

สิว (Acne) จัดเป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิวมักจะเป็นเรื่องของความสวยงาม ทำให้หลายคนพยายามซื้อยามารักษาด้วยตนเอง การใช้ยาโดยไม่จำเป็น หรือไม่เหมาะสมกับอาการ ก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ยาที่ใช้ในการรักษาสิวมีหลายชนิด แต่ที่มีความนิยมใช้กันเป็นจำนวนมาก แต่มีใช้อย่างผิดวิธี  คือ ยาในกลุ่มกรดวิตามินเอ ชนิดรับประทาน ที่มีชื่อสามัญทางยาว่า ไอโสเตรติโนอิน (Isotretinoin) หรือ เรติโน อิก แอซิด (Retinoic acid) ยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาสิวที่ดี แต่ผลข้างเคียงนั้นอันตรายและรุนแรง ทำให้ต้องมีการควบคุมการใช้จากแพทย์ ดังนั้น isotretinoin ชนิดรับประทาน จึงถูกจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ Isotretinoin คืออะไร?       Isotretinoin เป็นอนุพันธุ์ของกรดวิตามินเอ ที่จะใช้ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาสิวอาการรุนแรง ไม่สามารถควบคุมอาการได้จากการรักษาอื่นๆ หรือสิวชนิดที่มีแผลเป็น การออกฤทธิ์ของ Isotretinoin คือ ยาจะทำหน้าที่ยับยั้งสาเหตุของการเกิดสิว เช่น ยับยั้งการทำงานของต่อมไขมัน ทำให้ลดการผลิตสารที่เป็นไขมัน (Sebum) ลดปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium Acnes (P. Acnes) ลดการอักเสบของสิว และยับยั้งการสร้างคอมีโดน (Comedone) การรับประทาน Isotretinoin จะมีผลทำให้ผิวหนังแห้ง…