ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน หรือชุดตรวจเร็ว Test Kit ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.) มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทคือ

• Antigen Test Kit เป็นการเก็บตัวอย่างจาก โพรงจมูก ลำคอ หรือน้ำลาย เพื่อตรวจองค์ประกอบของไวรัส

• Antibody Test เป็นการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ โดยการเจาะเลือด ซึ่งยังไม่นำมาใช้ เพราะปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ภูมิคุ้มกันอาจเกิดจากการติดเชื้อ หรือจากวัคซีน ซึ่งการตรวจยังไม่สามารถแยกแยะได้

การเลือกใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ควรเลือกซื้อยี่ห้อที่ผ่านการรับรองจาก อย. จากสถานพยาบาล ร้านขายยา โดยแพทย์ หรือเภสัชฯ เท่านั้น

วิธีใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit

• อ่านคำแนะนำ และคู่มือการใช้งานที่มากับชุด Antigen Test Kit ของแต่ละยี่ห่อ

• เคลียร์จมูก สั่งน้ำมูก (ถ้ามี) ก่อนทำการ Swab

• ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะวางชุดตรวจ

• ทำความสะอาดมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

• ฉีกซองไม้พันสำลีสำหรับ Swab ห้ามสัมผัสบริเวณที่ใช้เก็บตัวอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีสารปนเปื้อน

• ทำการ Swab โดยการเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย แยงสำลีเก็บตัวอย่างเข้าไปในโพรงจมูกอย่างช้าๆ ลึกประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร หมุนเบาๆ 5 รอบ รอบโพรงจมูก

• เปลี่ยนข้างโพรงจมูก แล้วทำตามขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง

• ห้ามแยงแรงจนเลือดออก เพราะจะไม่สามารถยืนยันผลการตรวจได้ ต้องรอให้แผลหายก่อน แล้วจึงใช้ชุดตรวจชุดใหม่ ทดสอบอีกครั้ง

• เมื่อเก็บตัวอย่างทดสอบเรียบร้อย นำก้านสำลีที่ใช้เก็บตัวอย่าง จุ่มลงในหลอดที่มีน้ำยาสกัด แกว่ง หรือหมุนเบาๆ อย่างน้อย 5 รอบ พร้อมกับบีบก้นหลอด เพื่อให้ตัวอย่างที่เราเก็บมาละลายในน้ำยาตรวจอย่างทั่วถึง

• นำไม้ Swab ออก และปิดด้วยจุกฝาหลอดหยด

• หยดน้ำยาลงในตลับทดสอบ ตามจำนวนหยดที่ชุดตรวจแต่ละยี่ห้อกำหนด

• รออ่านผล ตามช่วงเวลาที่ชุดตรวจแต่ละยี่ห้อกำหนด โดยประมาณ 15-30 นาที ห้ามอ่านผลก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนด

การอ่านผลและแปรผลทดสอบ Antigen Test Kit

ผลบวก ติดเชื้อโควิด-19

ปรากฏแถบสีแดงหรือสีส้มคู่ ทั้งที่แถบทดสอบ (T) และแถบควบคุม (C)

สีที่ต่างกันหรือสีเพี้ยนอาจเกิดขึ้นจากการจัดเก็บ ไม่มีผลต่อการทดสอบแต่อย่างใด

ผลลบ ไม่ติดเชื้อโควิด-19

ปรากฏแถมสีแดงหรือสีส้มเฉพาะแถบควบคุม (C)

ผลที่ใช้งานไม่ได้ คือไม่ปรากฏแถบอะไรเลย แสดงว่าชุดตรวจอาจมีปัญหา ให้ทดสอบด้วยชุดตรวจใหม่ซ้ำอีกครั้ง

ข้อแนะนำเพิ่มเติมหลังการทดสอบ Antigen Test Kit

หากพบการติดเชื้อ แนะนำให้ทำการทดสอบ RT-PCR ซ้ำเพื่อยืนยันผลอีกที เนื่องจากชุดตรวจ Antigen Test Kit เป็นการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น

ข้อควรระวัง

1. ชุดตรวจที่ใช้ต้องผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนแล้วกับ อย. โดยผ่าน สถานพยาบาล หรือร้านขายยา ที่ถูกต้อง

2. ตัวอย่างที่ใช้ตรวจต้องเก็บจากบริเวณที่ชุดตรวจแต่ละยี่ห้อกำหนด เช่น Nasopharyngeal (โพรงหลังจมูก), Oropharyngeal (ช่องปากและลำคอ) Nasal (โพรงจมูก) หรือน้ำลาย

3. ใช้เพื่อการคัดกรองเบื้องต้นตามแนวทางที่แนะนำ ดังนี้

• ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อให้พิจารณาตรวจ ด้วยวิธี RT-PCR ก่อน กรณีตรวจผู้ป่วยจำนวนมากให้พิจารณาใช้ Antigen Test Kit ถ้าให้ผลบวกให้ยืนยันด้วย RT-PCR

• ผู้สงสัยแต่ไม่มีอาการ สามารถพิจารณาตรวจเบื้องต้นด้วย Antigen Test Kit หากผลเป็นลบให้ทำการตรวจซ้ำในอีก 3-5 วัน แต่หากมีความเสี่ยงสูงให้พิจารณาตรวจด้วย RT-PCR

• กรณีที่ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ทำการตรวจด้วยตนเอง ควรเลือกชุดทดสอบที่สามารถเก็บสิ่งส่งตรวจ ด้วยตนเองได้ง่าย เช่น เก็บจากโพรงจมูกหรือน้ำลาย เมื่อมีผลบวกให้แจ้งสถานบริการที่กำหนดใกล้บ้าน เพื่อพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

4. เก็บรักษาชุดทดสอบในอุณหภูมิที่กำหนดก่อนนำมาใช้งาน

5. ตรวจสอบวันหมดอายุของชุดทดสอบ

6. เตรียมพื้นที่สำหรับใช้ทดสอบให้สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน

7. อย่าเปิดหรือฉีกซองที่บรรจุตลับทดสอบ จนกว่าจะเริ่มทำการทดสอบ

8. อ่านผลตามเวลาที่ชุดทดสอบกำหนด การอ่านผลเร็วหรือช้าเกินไปอาจเกิดความผิดพลาดได้

9. ไม่นำอุปกรณ์หรือตลับทดสอบอันเดิมมาใช้ซ้ำ

10. นำชุดทดสอบที่ทดสอบแล้วพร้อมอุปกรณ์ของชุดทดสอบที่เหลือจากการใช้งานแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ และแยกใส่ถุงปิดให้มิดชิด และทิ้งให้เหมาะสม

11. ล้างมือให้สะอาดภายหลังทำการทดสอบ

การปฎิบัติตนหลังทราบผลทดสอบ

• กรณีผลการทดสอบให้ ผลบวก ให้แจ้งหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านที่กำหนด และแยกกักตัวเองจากผู้อื่น เพื่อลดการแพร่เชื้อ เช่น แยกห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการหายใจลำบาก ควรติดต่อขอรับเข้าการรักษาหรือแจ้งผู้ใกล้ชิดกับตนเองให้ทราบ เพื่อลดความเสี่ยง จากการสัมผัส และควรได้รับการทดสอบการติดเชื้อต่อไป

• ส่วนกรณีผลการทดสอบให้ ผลลบ หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง อาจอยู่ในระยะฟักตัว ควรทำการแยกตัว และทดสอบซ้ำอีกครั้งภายหลัง 3-5 วัน หรือหากมีอาการของโรคโควิด 19 ควรทำการทดสอบซ้ำทันที

#รักคือรัก ❤️❤️

ด้วยความปรารถนาดี จากคุณหมอญาดา 👩🏻‍⚕️

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ชะลอวัย กับแพทย์

Line @doctoryadaclinic

https://m.me/doctoryada

☎️ 0618407007

☎️ 0632029000

5 Star Treatment

ติดต่อสอบถามเราได้ที่ Line@ นะคะ

ติดต่อเรา