วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคล อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวแดดออก รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ นับตั้งแต่มีการแยกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1993 ก็มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งล่าสุดในปี ค.ศ. 2012 องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้แนะนำให้เพิ่มไวรัสสายพันธุ์ B เข้าในวัคซีนอีกหนึ่งสายพันธุ์ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือ Quadrivalent Influenza Vaccine ซึ่งครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์ดังต่อไปนี้ 1. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 2. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/ H3N2 3. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria 4. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิม การศึกษาถึงประโยชน์จากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์(Quadrivalent Influenza vaccine) ในต่างประเทศพบว่า ในประเทศอังกฤษ พบว่าการใช้วัคซีนชนิด…